Menu

Den Blå vej

Den blå vej mod nye mål i AVGIF-fodbolds ungdomsarbejde

 

Velkommen til den blå vej mod nye mål. Værdigrundlaget er til trænere og hjælpetrænere i AVGIF. Det er et samlet opslagsværk, hvor trænere og forældre kan søge informationer.

Formålet er at sikre, at alle trænere / holdledere har de nødvendige informationer og oplysninger til at løse opgaven, således at vi kan fortsætte med at være en attraktiv forening at være spiller, træner og hjælpetræner i. Samtidig sikres, at misforståelser undgås.

Den blå vej mod nye mål er udtryk for ungdomsudvalgets holdning til arbejdet med de forskellige årgange. Det skal tjene som støtte/inspiration for trænerne men også, at trænerne altid ved, hvor klubben står.

Den blå vej mod nye mål skal ses i forhold aldersrelateret træning og kan derfor ikke stå alene. Det gælder især for, hvor spillerne i den yngste halvdel af årgangene (U5 til U11) befinder sig rent teknisk.

Den blå vej mod nye mål bliver omdelt til trænerne men ikke lagt på hjemmesiden eller omdelt til spillernes forældre.

 

 

 

Generelle betragtninger:

Alle trænere har så vidt, det var muligt gennemført aldersrelateret træning. Vi anbefaler trænerne at give spillerne positiv kritik med en forklaring. Ungdomsudvalget er indforstået med, at trænernes børn spiller flere kampe end de øvrige spillere på holdet.

Klubben opfordrer trænerne til at have en åben dialog med alle i små og store spørgsmål. Vi ønsker også, at trænere motiverer ungdomsspillere til en senere trænergerning.

To årganges trænere kan i samråd med forældre vurdere, at det tjener et formål at tilbyde ekstra træning til en spiller sammen med et hold yngre eller ældre end spilleren. Vi anbefaler, at talenttræning udenfor klubben for udvalgte spillere fra U13 og opefter.

Alle hold tilbydes at deltage i kommunemesterskab, Lotra Cup, Spar Nord Cup, DBU udendørs og indendørs.
Herudover tilbydes holdene op til 5 betalte stævner indenfor et kalenderår. Hvis en årgang stiller med to eller flere hold til et stævne, så tæller stævnet kun som et stævne.

Ungdomsudvalget vil være repræsenteret ved forældremøder, dels som støtte for trænerne men også for at motivere forældre til at blive en ressource for klubben f.eks. ved at hjælpe til ved stævner eller varetage praktiske opgaver i klubben.

 

AVGIF’s overordnede holdning til de yngste årgange (U5-U8) er, at:

 • vi leger fodbold

 • alle spillere på holdet skal tilbydes det samme antal stævner

 • alle spillere skal spille mange forskellige pladser på banen

 • den enkelte spillers tekniske udvikling har højeste prioritet

 • succes måles i mange medlemmer

 • succes måles også i, hvor glade vi er

 • resultaterne ikke er det vigtigste

 • den enkelte spillers personlige udvikling er vigtig

 • medhjælpende forældre er en vigtig ressource for klubben

 • spillerne skal roses og opmuntres

 

 

 

U5 og U6

Spiller 3:3, årgangsdelt og i én række, dvs. at trænerne stiller jævnbyrdige hold, og alle spillere skal tilbydes at deltage ligeligt i stævnerne.

Det tilstræbes, at spillerne træner årgangsdelt, og efter princippet ”en bold pr. spiller”.
Der indkaldes til forældremøde i starten af sæsonen. Forældre/ trænerpersonen fra ungdomsudvalget deltager i mødet.

Målet for arbejdet med disse to årgange er:

 •  At begynde en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk.

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold og deres sociale relationer.

 • At tilgodese alle spillerne, både de dygtige og de knap så dygtige.

 • At vænne spillerne til træning og kamp, som alle prøver.

 • At spillerne prøver at spille mange pladser eller spiller uden faste pladser.

 • At lære spillerne og deres forældre korrekt opførsel over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.

 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer.

 • At de voksne hjælpetrænere gradvist får større og større ansvarsopgaver til træning og kamp således, at de ved sæsonens slutning har udviklet sig som trænere.

   

Eksempel på en træningsaften kunne se således ud:

Forslag 1

 

 

 

U7 og U8

Spiller 3:3 eller 5:5, årgangsdelt og i én række, dvs. at trænerne stiller jævnbyrdige hold, og alle spillere skal tilbydes at deltage i stævnerne.

Det tilstræbes, at spillerne træner årgangsdelt, og efter princippet ”en bold pr. spiller”.
Vi kommunikerer åbent og med en god omgangstone med forældrene. Klubben og trænerne er loyale overfor hinanden således, at forældre får et godt indtryk af både klub og træner.

Målet for arbejdet med de to årgange er:
• At udbygge glæden ved fodbold og deres sociale relationer.
• At begynde/fortsætte en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk.
• At tilgodese alle spillerne, både de dygtige og de knap så dygtige.
• At vænne spillerne til træning og kamp, som alle prøver.
• At spillerne prøver at spille mange pladser eller spiller uden faste pladser. • At lære spillerne og deres forældre korrekt opførsel over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.
• At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer.
• At hjælpetrænerne gradvist får større og større ansvarsopgaver til træning og kamp således, at de ved sæsonens slutning har udviklet sig som trænere.

 

Et eksempel på en træningsaften kunne se sådan ud (piger)

 Forslag 2

Et eksempel på en træningsaften kunne se sådan ud (piger)
Forslag 3

AVGIFs overordnede holdning til U9-U10 er, at:

 • alle spillere skal spille forskellige pladser på banen

 • den enkelte spillers tekniske udvikling har højeste prioritet

 • succes måles i mange medlemmer

 • succes måles også i, hvor glade vi er

 • den enkelte spillers personlige udvikling er vigtig

 • AVGIFs spillere, trænere og forældre opfører sig i henhold til DBUs retningslinjer for fair play

 • forældrene er en vigtig ressource for klubben

 • spillerne skal roses og opmuntres

 

 

 

U9 piger

Spiller 5:5

Det tilstræbes, at spillerne træner efter princippet ”en bold pr. spiller”.

U9 årgangen tilbydes minimum et socialt arrangement om året gerne en overnatning i hallen.

Målet for arbejdet i disse to årgange er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold og deres sociale relationer.

 • At udbygge en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk, da piger pga. puberteten har færre år til at tilegne sig den.

 • At tilgodese alle spillere, både de dygtige og de knapt så dygtige.

 • At vænne spillerne til træning, kamp, forberedelse og opvarmning, hvilket alle spillere skal prøve.

 • At spillerne prøver at spille forskellige pladser.

 • At lære spillere og deres forældre korrekt opførsel over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.

 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer

Et eksempel på en træningsaften kunne se sådan ud

Forlsag 4

 

 

 

U9 og U10 drenge

Spiller 5:5 eller 7:7, årgangsdelt på forskellige niveauer

Det tilstræbes, at spillerne træner årgangsdelt, og efter princippet ”en bold pr. spiller”.

U10 drenge tilbydes at deltage i Survivor weekenden. U9 drenge tilbydes minimum et socialt arrangement gerne en overnatning i hallen.

 

Målet for arbejdet i disse to årgange er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.

 • At fortsætte en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk.

 • At tilgodese alle spillere, både de dygtige og de knapt så dygtige.

 • At vænne spillerne til træning, kamp, forberedelse og opvarmning, hvilket alle spillere skal prøve.

 • At spillerne prøver at spille forskellige pladser.

 • At lære spillere og deres forældre DBUs retningslinjer om fair play over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.

 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer.

Et eksempel på en træningsaften kunne se således ud:

Forslag 5

 

AVGIFs overordnede holdning til U11 og ældre er, at:

 • alle spillere skal kunne spille 3 forskellige pladser på holdet (i de ældste årgange gælder dette ikke for målmanden)

 • den enkelte spillers tekniske udvikling har stadig høj prioritet

 • den enkelte spillers personlige udvikling er vigtig

 • succes måles også i mange medlemmer

 • AVGIFs spillere, trænere og forældre udviser forståelse for DBUs

  principper om fair play.

 • forældrene er en vigtig ressource for klubben

 • vi vil spille på så højt et niveau, som muligt

 • spillerne skal roses og opmuntres

der kommunikeres loyalt til forældre fra klubben og trænerne

 

 

 

U 10, U11 og U 12-piger

Spiller 7:7 årgangsdelt eller sammen

Målet for arbejdet i disse to årgange er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold og deres sociale relationer.
 • At videreudvikle spillernes forståelse for teknik og taktik.
 • At spillerne udvider kendskabet til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At spillerne prøver at spille forskellige pladser.
 • At alle spillere kommer i kamp
 • At spillere og deres forældre udviser forståelse for DBUs retninglinjer for fair play over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer

Spillerne tilbydes at deltage i Survivor weekenden.

Et eksempel på en træningsaften kunne være:

Forslag7

 

 

 

U 11 og U 12-drenge

U 11 spiller 7:7
U 12 spiller 11:11 eller 7:7

Målet for arbejdet i disse to årgange er:
• At bevare og videreudvikle glæden ved fodbold.

• At vænne spillerne til træning, kamp, forberedelse, opvarmning osv. • At spillerne opnår kendskab til de almindelige fodboldregler.

• At lære spillerne DBUs retningslinjer for fair play over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.

• At forbedre den enkelte spillers fodboldtekniske færdigheder. • At spillerne opnår kendskab til de enkelte positioners opgaver. • At spillerne opnår kendskab til forsvars- og angrebsprincipper. • At alle spillere kommer i kamp.

• At tilgodese alle vores spillere uanset niveau.

Spillerne tilbydes at deltage i Survivor weekenden.

 

Et eksempel på en træningsaften kunne være:

Forslag 7a

 

 

 

U14-U15 Piger

Spiller 11:11, og kan også tilmeldes 7:7.

Målet for arbejdet med de to årgange er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes forståelse af teknik og taktik.
 • At spillerne udvider kendskabet til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At begynde en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At spillerne udviser forståelse af DBUs retningslinjer for fair play over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald.

Spillerne tilbydes at deltage i Survivor weekenden.

Trænerne kan tænke følgende ind i deres træning:

Forslag 8

 

 

 

U13 og U14 drenge

Spiller 11:11, og kan også tilmeldes 7:7.

Udvalgte spillere kan tilbydes deltagelse i talenttræning.

Målet for arbejdet med de to årgange er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold og deres sociale relationer. • At videreudvikle spillernes forståelse af teknik og taktik.
 • At spillerne udvider kendskabet til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At spillerne opnår kendskab til flere spillesystem
 • At begynde en egentlig evaluering af kampene.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald.
 • At alle spillere kommer i kamp
 • At lære spillerne DBUs retningslinjer for fair play over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • Spillerne tilbydes at deltage i Survivor weekenden.

Trænerne kan tænke følgende ind i træningen:

Forslag10

 

 

 

U18 piger

Årgangen er 3-årig
Spiller 11:11 og kan spille 7:7

Målet for arbejdet med de tre årgange er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At videreføre en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At spillerne udviser forståelse af DBUs retningslinjer for fair play over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald
 • At alle spillere kommer i kamp

Spillerne tilbydes at deltage i kommunemesterskab indendørs, Spar Nord Cup, Snickers Cup, JBU udendørs og indendørs. Spillerne tilbydes at deltage i

Survivor weekenden samt et socialt arrangement.

Trænerne kan tænke følgende ind i træningen:

Forslag10

 

 

 

U15 til U17 Drenge

Spiller 11:11 i U17 rækken

Målet for arbejdet med årgangene 1995 til 1997 er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At videreføre en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald
 • At alle spillere kommer i kamp

Trænerne kan tænke følgende ind i træningen:

Forslag11

 

Spillerne tilbydes at deltage i kommunemesterskab indendørs, Spar Nord Cup, Snickers Cup, JBU udendørs og indendørs. Spillerne tilbydes at deltage i Survivor weekenden samt et eventuelt socialt arrangement.