Menu

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2021

AVGIF fodboldafdeling indkalder til generalforsamling onsdag d. 19/5-2021 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i Alminde-Viuf hallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Beretning fra formanden
3) Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
4) Indkomne forslag
5) Valg

a. Bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:

- Kristian Sloth (modtager ikke genvalg)
- Stine Skjold Nielsen (modtager ikke genvalg)
- Anders Heide Houe (modtager ikke genvalg)

b. Suppleanter:
    På valg er:

- Jakob Madsen (modtager genvalg)

c. Revisor: Simon Bøttkjær (modtager genvalg)

d. Revisorsuppleant

e. Medlem af hovedbestyrelsen:
    På valg er:

- Morten Barsballe Nielsen (modtager ikke genvalg)

6) Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12/5-21 på mail:
ahhoue@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kim Vind Hansen, Rasmus Bach Knudsen, Anders Madsen, Kristian Sloth, Stine Skjold Nielsen
Bente Neupart Hansen og Anders Heide Houe